Klimatyzacja staje się standardowym elementem wyposażenia budynków i nie tylko podnosi ich wartość, ale przede wszystkim wpływa na komfort użytkujących je osób. Towarzyszy nam w domu, w biurze czy w samochodzie i przynosi przyjemną ochłodę w upalne dni. Jednak, żeby faktycznie kreowała przyjazny mikroklimat musi być odpowiednio skonfigurowana, a nade wszystko czysta. Aby poprawić jej wydajność, przeprowadza się regularne przeglądy. Poniżej znajdziesz informacje o najczęstszych problemach z działaniem instalacji, sposobach ich rozwiązania wreszcie częstotliwości prac konserwacyjnych.

Problemy z klimatyzacją – co może się dziać?

Klimatyzacja, podobnie jak każda inna instalacja nie jest całkowicie wolna od wad czy usterek. Oto niektóre z najczęstszych problemów związanych z klimatyzacją:

 • brak chłodzenia – to jeden z najczęstszych problemów, z którym spotykają się użytkownicy klimatyzacji. Może to wynikać z wycieku czynnika chłodniczego, uszkodzenia sprężarki lub problemów z parownikiem,
 • wycieki wody – klimatyzatory generują kondensat, który jest odprowadzany przez rurkę lub przewód. Jeśli ten przewód jest zatkany lub uszkodzony, może dochodzić do wycieków wody,
 • hałas – głośna praca klimatyzacji może być uciążliwa, zazwyczaj sygnalizuje zużyte łożyska, uszkodzone łopatki wentylatora lub problemy z silnikiem,
 • niewłaściwa temperatura – jeśli klimatyzacja nie utrzymuje odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, może to być spowodowane nieszczelnymi rurkami, niskim poziomem czynnika chłodniczego lub problemami z termostatem.

Jak często przeglądać klimatyzację?

Częstotliwość przeglądów klimatyzacji zależy głównie od zaleceń producenta, rodzaju urządzenia, intensywności jego użytkowania oraz środowiska, w jakim pracuje. Ogólnie jednak zaleca się przeprowadzenie przeglądu co najmniej raz w roku. Idealnym momentem na to jest wiosna, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, lub na początku lata, przed upałami.

Co obejmuje przegląd klimatyzacji?

Podczas przeglądu klimatyzacji specjalista koncentruje się na kilku najważniejszych elementach z listy kontrolnej. Jeśli nie wie, co jest przyczyną awarii, sprawdza je po kolei.

 • sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego,
 • czyszczenie skraplacza i parownika,
 • sprawdzenie stanu technicznego sprężarki,
 • wymiana filtrów,
 • sprawdzenie wentylatora,
 • kontrola termostatu,
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej,
 • badanie szczelności systemu.

Oprócz regularnych przeglądów warto także zadbać to, aby klimatyzacja byłą czysta i pracowała w czystym otoczeniu. Istotne jest korzystanie z niej w sposób zgodny z rekomendacjami producenta, więc lektura instrukcji obsługi jest tutaj niezbędna.

Klimatyzacja służy ludziom, poprawiając ich samopoczucie oraz komfort pracy czy odpoczynku. Aby w pełni spełniała swoje zadanie, musi być sprawna i czysta – to gwarantuje jej wydajność. Dla uzyskania optymalnych warunków działania klimatyzacji niezbędne są jej regularne przeglądy – zleca je profesjonalistom.