Nie da się zaprzeczyć, że instalacje grzewcze w budynku mieszkalnym są w naszych warunkach klimatycznych bardzo istotne. Ich prawidłowe funkcjonowanie ma ogromne znaczenie i coroczny przegląd przed sezonem grzewczym będzie wskazany. Konserwacja centralnego ogrzewania realizowana przez firmę Megadex zakłada przygotowanie instalacji do pracy i kontrolę jej poszczególnych elementów, tak by nie było problemów z jej prawidłową pracą.

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania:

– usuwanie lokalnych niedogrzewań
– odpowietrzanie instalacji
– konserwacja zaworów odcinających
– konserwacja zaworów regulacyjnych
– konserwacja zaworów bezpieczeństwa
– czyszczenie filtrów siatkowych
– konserwacja naczyń przeponowych
– kontrola oraz uzupełnienie ciśnienia zładu
– czyszczenie odmulaczy
– kontrola ciepłomierzy
– kontrola pomp
– kontrola automatyki węzła cieplnego
– naprawy nieszczelności instalacji
– konserwacja kotłów gazowych
– konserwacja wymienników
– konserwacja zasobników CWU