Utrzymanie budynku wymaga regularnego kontrolowania jego stanu technicznego. Wizualnie też możemy ocenić, czy nie doszło do usterki, czy nie trzeba zaplanować prac serwisowych lub konserwacyjnych. Jednak nic nie dostarczy tylu cennych informacji, jak kompleksowy przegląd okresowy wykonany przez profesjonalistów. Czy wiesz, że nie jest to kwestia dobrowolna, lecz obligatoryjna dla każdego właściciela czy zarządcy nieruchomości? A skoro tak, dowiedz się, jakie znaczenie ma dla osób użytkujących obiekt.

Bezpieczeństwo użytkowników budynku

Najważniejszym powodem, dla którego przegląd okresowy budynku jest tak ważny, a nawet prawnie regulowany, jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z obiektu. W ciągu lat mogą pojawić się różne problemy strukturalne, które, jeśli nie zostaną zidentyfikowane i naprawione na czas, mogą prowadzić do groźnych sytuacji. Przykłady takich zagrożeń to pękające ściany, wycieki w instalacjach, uszkodzenia dachu, czy nawet osłabienie fundamentów. Okresowy przegląd pozwala na wczesne wykrycie takich problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych, zanim staną się one poważnym zagrożeniem wymagającym bardzo kosztownego remontu.

Oszczędność na kosztach utrzymania i napraw

Rezygnujesz z okresowych przeglądów ze względu na ich koszt? To błąd, który naraża Cię nie tylko na konsekwencje prawne, ale też wydatki. Przeprowadzanie regularnych przeglądów budynku może pomóc w minimalizacji kosztów związanych z naprawami. Jeśli problemy zostaną wykryte na wczesnym etapie, można szybko i skutecznie podjąć działania naprawcze – zazwyczaj znacznie mniej kosztowne niż pełna renowacja lub wymiana uszkodzonych elementów na nowe. W dłuższej perspektywie czasowej oszczędza to właścicielowi budynku zmartwień i pieniędzy.

Utrzymanie wartości i atrakcyjności nieruchomości

Okresowe przeglądy budynków pomagają również w utrzymaniu lub nawet zwiększeniu wartości nieruchomości. Nieruchomości w dobrym stanie technicznym są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców, co przekłada się na wyższą wartość rynkową. Pozwalają zawczasu usunąć usterki, które wpływają negatywnie na ostateczną cenę nieruchomości (np. wilgoć czy grzyb), co jest szczególnie istotne w przypadku transakcji sprzedaży lub wynajmu.

Zgodność z przepisami prawnymi

W Polsce przeprowadzanie regularnych przeglądów budynków jest wymagane przez przepisy prawa budowalnego. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do kar finansowych lub innych sankcji prawnych dla właścicieli, zarządców, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego właściciele budynków muszą być świadomi i przestrzegać przepisów dotyczących konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów.

Poprawa efektywności energetycznej

Okresowe przeglądy pozwalają także na identyfikację obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną budynku. To może obejmować izolację cieplną, modernizację systemów grzewczych lub chłodniczych, czy usprawnienie wentylacji. Poprawa efektywności energetycznej nie tylko przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku, ale również wpływa pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia energii.