Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak dbać o budynki, których jesteś właścicielem lub zarządcą, by były nie tylko piękne, ale także bezpieczne? Stała kontrola to coś, co przyniesie najlepsze efekty, choć zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno angażująca jest i ile czasu oraz energii wymaga od Ciebie. Dlatego warto rozważyć współpracę z firmą, która przeglądami okresowymi budynków zajmuje się profesjonalnie.

Przeglądy okresowe budynków w świetle prawa

Zgodnie z artykułem 61 Prawa budowlanego: „Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: (…) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”[1].

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie przeglady_okresowe_budynku-1.jpg

Co do częstotliwości to zazwyczaj wykonuje się przeglądy roczne budynków, jak również przeglądy co 5 lat. Zakres czynności, które są wówczas wykonywane też regulują przepisy prawa. Bywa jednak, że zachodzi konieczność częstszego oceniania kondycji technicznej obiektu czy jego wyposażenia. W takiej sytuacji wykonuje się nawet przeglądy półroczne. Znajomość regulacji w tym zakresie jest niesłychanie ważna, a niewywiązanie się z obowiązków może prowadzić do konsekwencji finansowych.

Co zyskasz dzięki przeglądom okresowym budynków?

Jeśli zależy Ci na pełnej ochronie budynku, którego jesteś właścicielem, dzierżawcą czy zarządcą, to przegląd roczny jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. To pełen zakres usług konserwacyjnych, które obejmują wszystkie aspekty dbania o nieruchomość. Można wykonać go z pomocą doświadczonej firmy mającej do tego stosowne uprawnienia. Oto, dlaczego tak ważna jest diagnostyka i kontrolowanie użytkowanego obiektu:

  • zapobieganie awariom – dzięki przeglądowi rocznemu unikniesz nieoczekiwanych awarii, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i nerwy, jakie pojawiają się w przypadku niespodziewanych usterek,
  • energooszczędność – przeglądy uwzględniają również ocenę efektywności energetycznej budynku, pomagając Ci znaleźć słabsze punkty wymagające poprawy oraz zmniejszyć koszty związane z eksploatacją obiektu,
  • spokój i poczucie bezpieczeństwa – dzięki przeglądom okresowym budynków nie martwisz się kondycją instalacja w nocy czy w weekendy. Współpracując przy tym z dobrą firmą, możesz bowiem oczekiwać całodobowego wsparcia, także w dni świąteczne.

Zamów przeglądy okresowe budynków w MEGADEX

Oferujemy przeglądy półroczne, roczne oraz okresowe – z częstotliwością, której potrzebujesz, i która jest przewidziana przepisami obowiązującego prawa. Chcemy, abyś czuł się pewnie i komfortowo w swojej nieruchomościach, zapewniając wygodne warunki do życia najemcom czy lokatorom.

Zapraszamy do współpracy! Poznaj szczegóły oferty przeglądów okresowych budynków i skorzystaj z niej na atrakcyjnych warunkach – elastycznie, w sposób najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom i charakterowi obiektu.

[1] Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/przeglady-okresowe-budynkow-co-mowi-prawo-budowlane-ktore-sa-obowiazkowe-i-w-jakich-terminach-aa-ZE1Q-hdSD-ukQS.html