Blog

Przegląd SAP: Jak często?

System sygnalizacji pożaru ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Wszelkie nieprawidłowości w obrębie jego ...

Kto może wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek regularnego wykonywania pomiarów i badania ...