KOMPLEKSOWA KONSERWACJA NIERUCHOMOŚCI || MEGADEX ||
WITAMY
MEGADEX - kompleksowa konserwacja nieruchomości

SERWIS 24H!

NASZA OFERTA

DLACZEGO MY?

DOŚWIADCZENIE

Megadex to firma zajmująca się kompleksową konserwacją nieruchomości. Naszym celem jest zadowolenie klientów poprzez zapewnienie im wysokiej jakości usług. Aby to osiągnąć korzystamy z bogatego doświadczenia, opartego na wieloletnim świadczeniu usług konserwacyjnych w budynkach wielorodzinnych i komercyjnych. Jednocześnie cały czas podnosimy nasze kwalifikacje i kompetencje w procesie szkoleń.

KONKURENCYJNE CENY

Sprawne funkcjonowanie konserwacji uzależnione jest często od dobrze zorganizowanego zaopatrzenia w podstawowe materiały eksploatacyjne. Jesteśmy w stanie je zapewnić w krótkim czasie oraz po konkurencyjnych cenach. Dzięki temu obsługa konserwacyjna nieruchomości jest prowadzona na wysokim poziomie, przy zachowaniu minimalnych kosztów.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do hydro ciśnieniowego udrożniania instalacji kanalizacyjnych, elektryczną spiralą kanalizacyjną, kamerą inspekcyjną do kontroli instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, kamerą termowizyjną, miernikiem pomiaru przepływów i wydajności instalacji wentylacyjnej, miernikiem pomiarów wilgotności, wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznych itp.

Wszystkie prace konserwacyjne realizowane przez naszą firmę wykonywane są przez wykwalifikowany personel, w oparciu o założenia ujęte w dokumentacji DTR. Obsługiwane przez nas obiekty mają przydzielone osoby, które pełniąc dyżur na nieruchomości odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Zapewniamy 24 godzinną interwencję pogotowia technicznego, również w dni wolne od pracy

Każdy budynek przechodzi przez trzy fazy: projektowania, budowy i konserwacji. Nieruchomości ze względu na swoje przeznaczenie i kapitałowy charakter mogą być eksploatowane przez ponad sto lat. Konserwacja nieruchomości to działalność mająca na celu utrzymanie dobrego stanu części składowych tworzących nieruchomość. Budynki o dowolnej formie własności muszą być utrzymywane w dobrym stanie. Zapewni to spełnienie wszystkich norm eksploatacyjnych i wydłuży ich żywotność. Kompleksowa konserwacja budynków jest konieczna w celu:

 • zwiększenia wartości
 • śledzenia fizycznego pogarszania się sytuacji
 • utrzymania komfortowych warunków życia na terenie nieruchomości

Konserwacja techniczna nieruchomości nie jest łatwym procesem. Wymaga on ścisłego planowania i jasnych procedur. Do realizacji wyznaczonych zadań potrzebne są środki finansowe, zasoby pracy i materiały. Obsługa techniczna budynków powinna być realizowana przez wykwalifikowane osoby posiadające dostęp do odpowiedniego sprzętu.

Kompleksowa obsługa budynków obejmuje następujące działania:

 1. Zarządzanie operacjami technicznymi (obsługa techniczna budynków):
 • sporządzenie planu
 • zawieranie umów z dostawcami i innymi firmami
 • współpraca z najemcami
 1. Konserwacja, naprawa wszystkich struktur i systemów:
 • kontrola
 • konserwacja awaryjna i dyspozytorska
 • przygotowanie sprzętu do pracy sezonowej
 • proces naprawy
 1. Sanitariaty:
 • sprzątanie pomieszczeń publicznych
 • sprzątanie ulic wokół budynku
 • pielęgnacja roślin

Prace sanitarne mają na celu zapewnienie norm sanitarnych i higienicznych w budynkach i na terenie przyległym. Aby obiekt budowlany pracował bezawaryjnie, konieczne jest spełnienie wymagań sanitarnych, stosowanie urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymywanie niezbędnej wilgotności i temperatury, terminowe naprawy, serwis nieruchomości.

Na konserwację budynków komercyjnych składa się szereg konkretnych działań, które warunkują funkcjonowanie nieruchomości. Jest to budżetowanie, kontrola sieci inżynieryjnych i ich planowa, sezonowa kontrola przez specjalistów. Wykonywane są również prace sanitarne i remontowe oraz dostarczanie materiałów niezbędnych do eksploatacji budynku przez właścicieli. Utrzymanie idealnego funkcjonowania wszystkich systemów budynku jest głównym zadaniem konserwatora.

Monitorowanie stanu technicznego obiektu, czyli obsługa techniczna nieruchomości.

Odbywa się to poprzez systematyczne, zaplanowane i regularne codzienne, miesięczne, półroczne i nieplanowane inspekcje i przeglądy przeprowadzane przez personel inżynieryjny i operacyjny wizualnie oraz przy użyciu narzędzi diagnostyki technicznej.

Kontroli stanu technicznego podlegają tereny przyległe, elewacja (wykończenia i elementy konstrukcyjne), konstrukcje i pokrycia dachowe, elementy wykończenia wnętrz (podłogi, sufity, ściany), instalacje grzewcze, wodociągi zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjne (zestaw hydroforowy, urządzenia wodno-kanalizacyjne, piony kanalizacyjne, studnie i przepompownie), przegląd instalacji elektrycznych (okablowanie, rozdzielnice, rozdzielnia główna, podrozdzielnie, oświetlenie, osprzęt elektryczny), przegląd instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przeglądy systemu sygnalizacji pożaru, systemy dyspozytorskie ochrony, instalacje łączności wewnętrznej.

System konserwacji technicznej budynków obejmuje trzy główne elementy:

1) Codzienna konserwacja – zestaw prac mających na celu codzienne utrzymanie dobrego stanu elementów budynku oraz określonych parametrów trybów pracy jego systemów inżynieryjnych.

2) Konserwacja zapobiegawcza i konserwacja regularna – kompleks prewencyjnych prac konserwacyjnych mających na celu utrzymanie stanu użytkowego elementów budynku oraz określonych parametrów trybów pracy jego systemów inżynieryjnych, z uwzględnieniem sezonowej cykliczności.

3) Bieżąca obsługa techniczna – naprawa w celu przywrócenia użyteczności (operacyjności) konstrukcji i systemów urządzeń inżynieryjnych, a także utrzymanie wydajności operacyjnej.

Obsługa techniczna budynków dotyczy obiektów niezależnie od ich przeznaczenia. Obsługa techniczna nieruchomości komercyjnych obejmuje obiekty kubaturowe o zróżnicowanej powierzchni – od niewielkich, po wielkopowierzchniowe galerie handlowo-usługowe. Równocześnie obsługa wspólnot mieszkaniowych koncentruje się na nieruchomościach mieszkalnych.

Wymagania dotyczące konserwacji budynków

Wszystkie one uwzględniają nie tylko bieżące potrzeby w zakresie kontroli, regulacji czy naprawy instalacji, ale także wymagania prawne dotyczące kompleksowej obsługi nieruchomości.

Wszystkie prace wchodzące w zakres kompleksowej konserwacji nieruchomości komercyjnych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Ten aspekt ma ogromne znaczenie, ponieważ naruszenie warunków regulacyjnych może prowadzić do kar pieniężnych dla właściciela przedsiębiorstwa lub organizacji. Szczególnej uwagi wymaga konserwacja niebezpiecznych obiektów produkcyjnych, a także obiektów przemysłowych, które wraz z pracami prewencyjnymi i remontowymi obejmuje wykonanie określonej dokumentacji sprawozdawczej oraz pozwoleń, licencji na pracę z różnego rodzaju urządzeniami, które są tam wykorzystywane.

Konserwacja i obsługa techniczna budynków – Warszawa

Usługi związane z konserwacją nieruchomości oraz obsługą techniczną budynków realizujemy na terenie miasta Warszawa i najbliższej okolicy. Współpracujemy w tym zakresie z właścicielami i zarządcami nieruchomości różnego przeznaczenia. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

KOMPLEKSOWA KONSERWACJA NIERUCHOMOŚCI || MEGADEX ||

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Henry Ford