Systemy detekcji mają za zadanie ostrzec mieszkańców, że w mieszkaniu pojawił się czad bądź gaz w zależności od tego o jaki system chodzi. Dlatego systemy detekcji CO2 powinny być regularnie sprawdzane. Gdy przeprowadzona jest kompleksowa konserwacja budynków również te elementy powinny być sprawdzone, detektory powinny być skalibrowane i powinna być przeprowadzona kontrola sygnalizacji. Tylko wtedy będzie można oczekiwać, żę w momencie, gdy będzie taka potrzeba sprzęt prawidłowo będzie reagował. Regularna kontrola tych elementów przed każdym sezonem grzewczym jest koniecznością i nie powinno się jej ignorować.

Konserwacja systemu detekcji CO:

–  kontrola detektorów
–  kontrola transparentów
–  kontrola sterowania
–  kontrola sygnalizatorów akustycznych

Konserwacja systemu detekcji LPG:

–  kontrola detektorów
–  kontrola transparentów
–  kontrola sterowania
–  kontrola sygnalizatorów akustycznych


Systemy detekcji posługują się urządzeniami bardzo precyzyjnymi. Służą one do wykrywania gazów – ich zadaniem jest ostrzeganie w przypadku wszelkich sytuacji potencjalnego niebezpieczeństwa. Aby urządzenia te mogły spełniać swoją funkcję muszą informować o wszelkich zagrożeniach odpowiednio wcześniej pozostawiając jednocześnie czas na reakcję. Z tego też powodu wszystkie detektory gazu są tak stworzone, aby wychwytywać nawet najniższe stężenia wszelkich gazów. Aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie działa sprawnie należy określić ilość atestowanego gazowego materiału odniesienia.

Systemy detekcji gazów – informacje

Należy wiedzieć, że głównym elementem każdego detektora jest sensor gazu, czyli element, który reaguje na gaz. Zazwyczaj stosowane są sensory katalityczne, absorpcyjne, elektrochemiczne, a także półprzewodnikowe. Poprzez oddziaływanie gazów następuje zmiana parametrów elektrycznych sensorów, dzięki czemu można dokonywać pomiarów. 

Czym jest sensor elektrochemiczny?

Jest to pewien rodzaj ogniwa, który wytwarza prąd elektryczny. Natężenie gazu, który przenika do elektrolitu ogniwa jest proporcjonalne do natężenia prądu. Poprzez dobranie odpowiedniego elektrolitu istnieje możliwość uzyskania wysokiej selektywności sensora. Podczas pracy elektrolity zużywają się, a stopień tego zużycia jest bezpośrednio uzależniony od intensywności oraz czasu pracy danego sensora i stężenia gazów. 

Detektory CO2

Detektor CO2 to urządzenie niewielkich rozmiarów, które pozwala na szybkie reagowanie na sytuacje zagrożenia. Systemy detekcji CO2 mogą być przenośne lub też stacjonarne. W zależności od konkretnego urządzenia oraz jego funkcji detektor CO2 może działać nieprzerwanie i sygnalizować stopień zagrożenia atmosfery w przestrzeni przemysłowej. Należy wiedzieć, iż urządzenie, jakim jest detektor CO2 może pracować również w strefach zagrożonych wybuchem. Warto wiedzieć, iż konserwację systemów detekcji CO2 należy przeprowadzać systematycznie, co jest warunkiem odpowiedniego działania tych urządzeń, a co za tym idzie oczywiście zaoszczędzenia pieniędzy na późniejszych ewentualnych naprawach. Dzięki temu, że detektor CO2 jest konserwowany regularnie nie powinien on się psuć i generować jeszcze większych kosztów, wręcz przeciwnie – regularna konserwacja powinna wynieść nas mniej niż potencjalne późniejsze naprawianie usterek i opłacić się w ten sposób przynosząc pewnego rodzaju korzyść finansową.

Czujniki LPG

Warto wiedzieć, iż podobnie jest w przypadku LPG. Czujniki tego rodzaju również należy regularnie konserwować, co powinno odwlec w czasie ich ewentualne naprawy. Konserwacja systemów detekcji LPG warunkuje ich eksploatację oraz jej poziom. Cechą charakterystyczną systemów detekcji LPG jest ich niezawodność oraz długa żywotność. Mogą one wytrzymać nawet około 10 lat przy efektywnie pracującej oczyszczonej wentylacji. Należy wiedzieć, iż czujniki LPG można z powodzeniem zdemontować w razie takiej konieczności, co w wielu przypadkach jest po prostu dobrym i pokojowym rozwiązaniem.