Chcąc uniknąć awarii warto zadbać o to, by instalacje wodociągowe były regularnie kontrolowane i konserwowane. Profesjonalna oferta konserwacji realizowana przez Megadex zakłada konserwację poszczególnych elementów instalacji z uwzględnieniem zaworów odcinających, naczyń przeponowych. W ramach prowadzonych działań kontrolowane są wodomierze, poszczególne zawody, usuwane są nieszczególności instalacji. Konserwując okresowo instalacje wodociągowe będzie można uniknąć sytuacji, w której dojdzie do jej awarii i zalania innych lokali.

Konserwacja wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacja ciepłej wody

–  konserwacja zaworów odcinających
–  konserwacja naczyń przeponowych
–  kontrola zestawów pompowych
–  kontrola wodomierzy
–  kontrola zaworów antyskażeniowych
–  kontrola zaworów pierwszeństwa
–  naprawy nieszczelności instalacji