Chcąc uniknąć awarii warto zadbać o to, by instalacje wodociągowe były regularnie kontrolowane i konserwowane. Profesjonalna oferta konserwacji realizowana przez Megadex zakłada konserwację poszczególnych elementów instalacji z uwzględnieniem zaworów odcinających, naczyń przeponowych. W ramach prowadzonych działań kontrolowane są wodomierze, poszczególne zawory, usuwane są nieszczególności instalacji. Konserwując okresowo instalacje wodociągowe będzie można uniknąć sytuacji, w której dojdzie do jej awarii i zalania innych lokali.

Konserwacja wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacja ciepłej wody

–  konserwacja zaworów odcinających
–  konserwacja naczyń przeponowych
–  kontrola zestawów pompowych
–  kontrola wodomierzy
–  kontrola zaworów antyskażeniowych
–  kontrola zaworów pierwszeństwa
–  naprawy nieszczelności instalacji


Regularna konserwacja i kontrola instalacji wodociągowych to konieczność, dzięki której można uniknąć poważnych i kosztownych awarii. Firma Megadex zapewnia profesjonalną ofertę, która obejmuje usługi mające na celu likwidację wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów instalacji, wraz z uwzględnieniem zaworów odcinających oraz naczyń przeponowych. W ramach prowadzonych działań nasi pracownicy kładą szczególny nacisk na kontrolę poszczególnych zaworów, wodomierzy oraz likwidację wad i odchyleń od normy w instalacjach. Każda instalacja wodociągowa jest niemal nieustannie eksploatowana, a co za tym idzie, podatna na zużycie i usterki. Dzięki systematycznej konserwacji można jednak uniknąć awarii na dużą skalę, w której może ucierpieć nie tylko lokal właściciela instalacji, ale również mieszkania sąsiadów.

Na czym polega ochrona wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wody?

Firma Megadex oferuje klientom kompleksowe usługi obejmujące konserwację zaworów odcinających, naczyń przeponowych, kontrolę zestawów pompowych, zaworów antyskażeniowych, wodomierzy, a także zaworów pierwszeństwa. Dzięki utrzymywaniu instalacji w należytym stanie, nie tylko redukujemy szansę na wystąpienie poważnej awarii i zalanie mieszkania, ale również poprawiamy jakość wody z kranu. Usunięcie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, a także odłączenie nieużywanych odcinków instalacji wpływają korzystnie na higienę w obrębie całej instalacji. Regularnakonserwacja wewnętrznej instalacji zimnej wody pozwala sprawia, że ma ona o wiele wyższą jakość, ponieważ kontrola działania poszczególnych urządzeń zabezpiecza ją przed zwrotnym przepływem. Z kolei konserwacja wewnętrznej instalacji ciepłej wody oraz utrzymywanie jej temperatury w punktach czerpalnych na wysokości ponad 55 stopni Celsjusza, uniemożliwia rozwój bakterii i udrażnia rury.

Serwis cyrkulacji – na czym polega?

Instalacja doprowadzająca ciepłą wodę do wszystkich punktów poboru w domu lub mieszkaniu, ułożona jest tak, aby woda w końcu znowu trafiła do zasobnika. Dzięki pompie cyrkulacyjnej ciepła woda jest dostępna w dowolnej chwili w łazience czy kuchni. Serwis cyrkulacji ciepłej wody obejmuje naprawę nieszczelności instalacji, kontrolę pomp i konserwację elementów, które tego wymagają. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że instalacja nie zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie, a domownicy będą mogli korzystać z ciepłej wody bez ograniczeń. Firma Megadex korzysta z najwyższej jakości materiałów posiadających atest higieniczny z Państwowego Zakładu Higieny. Atest obejmuje nie tylko przewody i złączki, ale również uszczelnienia i kleje wykorzystywane w trakcie świadczenia usług. Regularny serwis i konserwacja instalacji wodociągowej wykonywany przez kompetentnych pracowników naszej firmy, to gwarancja wysokiej jakości wykonania, bezpieczeństwa i higieny. Profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz duże doświadczenie sprawiają, że od lat cieszymy się zaufaniem naszych klientów. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą przeglądu instalacji kanalizacyjnej!