Systemy sygnalizacji pożaru mogą zdecydowanie podnieść bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, ale tylko pod warunkiem, że będą funkcjonowały prawidłowo. Aby tak się stało konieczna jest regularna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz kontrola elementów które w systemie odpowiadają za sygnalizację pożaru. Dzięki regularnemu sprawdzaniu tych elementów i dokonanej konserwacji można oczekiwać, że system będzie funkcjonował prawidłowo i w momencie pojawienia się ewentualnego niebezpieczeństwa będzie użytkownika szybko o tym informował. Jeśli taka instalacja w budynku się znajduje to bez wątpienia o jej stan techniczny warto będzie zadbać.

Konserwacja instalacji SAP:

–  kontrola centrali p.poż
–  kontrola czujek
–  kontrola ROP
–  kontrola sygnalizacji