Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany dbać o jego stan techniczny oraz nadzorować zachodzące zmiany. Ważne jest nie tylko utrzymanie wszystkich instalacji budynkowych w dobrym stanie, ale również przeprowadzanie remontów oraz prac konserwacyjnych. Najczęściej troska o stan techniczny sprowadza się do dokonywania przeglądów, na podstawie których podejmuje się konkretne działania. Dzięki temu budynek pozostanie w dobrym stanie przez długi czas, tworząc bezpieczne środowisko do przebywania wewnątrz. Obsługa techniczna może być częściowo wykonywana samodzielnie, a częściowo przy skorzystaniu z usług fachowej firmy, dysponującej doświadczeniem i ekspercką wiedzą.

Obsługa techniczna budynków – dlaczego warto ją wykonywać?

Obsługa techniczna dotyczy wszystkich budynków, niezależnie od ich konstrukcji, sposobu wykorzystania, ilości kondygnacji i wieku. Wykonuje się ją w odniesieniu do domów mieszkalnych, bloków, budynków komercyjnych, przemysłowych i publicznych. Jej najważniejszym celem jest zabezpieczenie struktury budynku, elewacji, obsługujących go instalacji i urządzeń przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych – w tym przede wszystkim wilgoci.

Obsługa techniczna budynków – jak często?

Szczegółowe zasady wykonywania przeglądu technicznego są określone w artykule 62. prawa budowlanego. Określa on docelową częstotliwość w odniesieniu do różnych grup budynków, uprawnienia osób dokonujących przeglądu oraz wskazuje na cztery kategorie przeglądów obowiązkowych.

Pierwszym jest przegląd okresowy, wykonywany zazwyczaj raz w roku. Obejmuje przede wszystkim elementy narażone na wpływ warunków atmosferycznych. Drugim jest przegląd dokonywany raz na pięć lat, który obejmuje m.in. instalacje elektryczne i piorunochronne. Trzeci typ przeglądu wykonuje się jedynie w odniesieniu do budynków wielkopowierzchniowych (powierzchnia zabudowy powyżej 2 tys. m2, lub powierzchnia dachu powyżej 1 tys. m2). Obejmuje te same zadania co przegląd roczny.

Ostatnim typem jest przegląd sporadyczny, wykonywany jedynie w sytuacji gdy dany budynek został narażony na uszkodzenia w wyniku oddziaływania sił natury lub działalności człowieka.

Obsługa techniczna budynków a media i instalacje

Obsługa techniczna obejmuje także ocenę stanu mediów i instalacji obsługujących dany budynek. Mowa zwłaszcza o instalacjach wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych i klimatyzacyjnych. Ponadto może obejmować kontrolę pomp ciepła, automatyki budynkowej, paneli fotowoltaicznych, rolet zewnętrznych i innych dodatkowych systemów zastosowanych w danej nieruchomości. W trakcie wykonywania obsługi technicznej ocenia się stan instalacji oraz przeprowadza najważniejsze prace konserwacyjne.

Mogą one obejmować czyszczenie kanalizacji, przewodów, paneli i kominów, odgrzybianie elementów wentylacji i klimatyzacji. Dzięki regularnie wykonywanym przeglądom możemy uniknąć niebezpiecznych usterek i awarii, utrzymać pracę poszczególnych instalacji na wysokim poziomie oraz przeciwdziałać spadkowi ich wydajności. Ważnym etapem jest też wykonywanie napraw – wymiany grzałek, grzejników, przewodów, odpływów, poprawę stanu izolacji oraz innych elementów, narażonych na powolną degradację wraz z upływem czasu.