Nowoczesne systemy przeciwpożarowe charakteryzują się tym, że będą informować nas o pożarze, ale jednocześnie ich elementy zaczną również natryskami gasić pożar. Stanie się tak w momencie, gdy prowadzona będzie regularna konserwacja przeciwpożarowa i wszystkie rozwiązania zastosowane w danym budynku będą prawidłowo funkcjonować. Dlatego regularne sprawdzanie instalacji i wymiana zniszczonych elementów to bardzo istotne kwestie, które nie powinny być lekceważone. Dzięki temu można oczekiwać, że instalacja będzie funkcjonować prawidłowo w każdych warunkach i tym samym bezpieczeństwo będzie na wyższym poziomie.

Konserwacja instalacji tryskaczowej:

–  kontrola dzwonu alarmowego
–  kontrola zasuw
–  konserwacja zaworów pływakowych
–  konserwacja pomp
–  konserwacja czujników
–  okresowy test instalacji

Konserwacja instalacji hydrantowej:

–  kontrola zestawów pompowych
–  kontrola zaworów
–  kontrola szafek
–  kontrola naczynia przeponowego
–  pomiary wydajności hydrantów
–  pomiary ciśnienia na zaworach hydrantowych
–  kontrola węży
–  kontrola prądownic
–  kontrola kompletności i stanu szafek

Konserwacja przegród przeciwpożarowych:

–  konserwacja sygnalizatorów
–  konserwacja czujników
–  konserwacja centralek sterujących
–  konserwacja elektromagnesów
–  kontrola akumulatorów

Konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych:

–  konserwacja klap dymowych
–  konserwacja czujek
–  konserwacja siłowników
–  kontrola centralek
–  kontrola przycisków przewietrzania

Kontrola gaśnic:

–  kontrola ciśnienia
–  kontrola środka gaśniczego
–  kontrola stanu technicznego