Nowoczesne systemy przeciwpożarowe charakteryzują się tym, że będą informować nas o pożarze, ale jednocześnie ich elementy zaczną również natryskami gasić pożar. Stanie się tak w momencie, gdy prowadzona będzie regularna konserwacja przeciwpożarowa i wszystkie rozwiązania zastosowane w danym budynku będą prawidłowo funkcjonować. Dlatego regularne sprawdzanie instalacji i wymiana zniszczonych elementów to bardzo istotne kwestie, które nie powinny być lekceważone. Dzięki temu można oczekiwać, że instalacja będzie funkcjonować prawidłowo w każdych warunkach i tym samym bezpieczeństwo będzie na wyższym poziomie.

Konserwacja instalacji tryskaczowej:
 • kontrola dzwonu alarmowego
 • kontrola zasuw
 • konserwacja zaworów pływakowych
 • konserwacja pomp
 • konserwacja czujników
 • okresowy test instalacji
Konserwacja instalacji hydrantowej:

–  kontrola zestawów pompowych
–  kontrola zaworów
–  kontrola szafek
–  kontrola naczynia przeponowego
–  pomiary wydajności hydrantów
–  pomiary ciśnienia na zaworach hydrantowych
–  kontrola węży
–  kontrola prądownic
–  kontrola kompletności i stanu szafek

Konserwacja przegród przeciwpożarowych:

–  konserwacja sygnalizatorów
–  konserwacja czujników
–  konserwacja centralek sterujących
–  konserwacja elektromagnesów
–  kontrola akumulatorów

Konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych:

–  konserwacja klap dymowych
–  konserwacja czujek
–  konserwacja siłowników
–  kontrola centralek
–  kontrola przycisków przewietrzania

Kontrola gaśnic:

–  kontrola ciśnienia
–  kontrola środka gaśniczego
–  kontrola stanu technicznego


Konserwacja systemu sygnalizacji ppoż

Rolą systemów przeciwpożarowych jest ochrona życia człowieka. Informują one o pożarze oraz go gaszą. Aby funkcjonowały w sposób prawidłowy, niezbędny jest ich przegląd techniczny. Regularne kontrole ich funkcjonowania zapewnią, że systemy będą działać niezawodnie. Dlatego tak istotna jest ich regulacja oraz konserwacja. Sprawne działanie systemów przeciwpożarowych powinno być na uwadze każdego właściciela budynku albo pomieszczenia. Konserwacja ppoż (instalacji przeciwpożarowych) jest normowana w sposób prawny. Dlatego każdy właściciel budynku co określony czas musi dokonać badania ich stanu technicznego.

Konserwacja instalacji tryskaczowej

Instalacje tryskaczowe można znaleźć niemal w każdym budynku użytku publicznego. Jest to spowodowane ich wysoką skutecznością oraz względnie niskim kosztom utrzymania i konserwacji. Tryskacze posiadają wiele pozytywów. Chociażby taki, że wylatująca z nich woda nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Instalacja mimo wszystko nie jest wolna od wad. Gaszeniu pożaru towarzyszy zalanie elektroniki w palącym się pomieszczeniu. Jednak przy zagrożeniu ze strony ognia trzeba się liczyć z potencjalnymi stratami, niezależnie od rodzaju instalacji.

W zależności od producenta urządzenia konserwacja instalacji tryskaczowej będzie przeprowadzana co określony okres czasu. Czas co jaki należy wykonać badanie stanu tryskaczy lub ich konserwacji zależy od elementu instalacji. Normy te często są od górnie określone. Przykładowo w Polsce na podstawie normy PN-M 51540 z 1997 r, badania podstawowych elementów instalacji przeprowadzane muszą być co 10 lat. Oferowane przez nas usługi:

kontrola:

 • zasuw
 • dzwonu alarmowego

konserwacja:

 • pomp
 • zaworów pływakowych
 • czujników
 • oraz okresowy test sprawności instalacji.

 Konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych

Proces ten jednym z podstawowych procesów towarzyszących ewakuacji. Ma on za zadanie zapobiec zadymieniu się dróg ewakuacyjnych. Dym powstający na skutek pożaru jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia. Najczęściej tego rodzaju konserwacja jest prawnie wymagana.

Oferujemy kompleksowy zestaw czynności umożliwiających konserwacje instalacji oddymiania klatek schodowych. 

Konserwacja:

 • czujników
 • elektromagnesów
 • centralek sterujących
 • sygnalizatorów
 • oraz kontrolę akumulatorów.

Konserwacja przegród przeciwpożarowych

Przegrody te odpowiedzialne są za ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru. Ich prawidłowe działanie jest, więc szczególnie ważne dla ograniczenia szkód materialnych poprzez zatrzymanie ognia. Służą one również do zatrzymania rozprzestrzeniania się wyjątkowo szkodliwego dla zdrowia dymu. Oferowane usługi:

konserwacja:

 • sygnalizatorów
 • czujników
 • centralek sterujących
 • elektromagnesów
 • oraz kontrola akumulatorów

Czemu kontrola gaśnic jest tak ważna?

Gaśnice stanowią jedną z pierwszych linii obrony przeciw pożarowi. Niezbędne są one do ochrony mienia oraz życia ludzkiego. Dlatego właśnie znajdziemy je w każdym budynku. Istnieje szereg przepisów prawa określający wymaganą masę gaśnic oraz ich rozmiar ( wszelkie normy określone są w Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719). Czynniki te sprawiają, iż kontrolowanie gaśnic jest tak ważne. Oferujemy:

kontrole:

 • ciśnienia
 • środka gaśniczego
 • stanu technicznego