Kompleksowa konserwacja nieruchomości powinna obejmować między innymi instalacje kanalizacyjne. Połączona bezpośrednio z instalacją wodną kanalizacja powinna być wspólnie z nią konserwowana. W ramach dokonywanych kontroli realizuje się sprawdzanie szczególności w połączeniach, jeśli występuje problem z drożnością zostaje on usunięty, czyszczone są wpusty podłogowe i wpusty dachowe. Kompleksowa konserwacja instalacji kanalizacyjnej pozwala na jej udrożnienie i tym samym zagwarantowanie sobie lepszych warunków jej pracy.

Konserwacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

–  udrożnianie instalacji ręczną spiralą kanalizacyjną
–  usuwanie nieszczelności w połączeniach kielichowych
–  czyszczenie wpustów dachowych
–  czyszczenie wpustów podłogowych
–  czyszczenie wpustów dachowych kanalizacji podciśnieniowej pluvia

Konserwacja separatora subst. ropopochodnych:

–  bieżąca kontrola czystości
–  kontrola pompy pływakowej
–  kontrola oraz regulacja sterownika