Kompleksowa konserwacja nieruchomości powinna obejmować między innymi instalacje kanalizacyjne. Połączona bezpośrednio z instalacją wodną kanalizacja powinna być wspólnie z nią konserwowana. W ramach dokonywanych kontroli realizuje się sprawdzanie szczególności w połączeniach, jeśli występuje problem z drożnością zostaje on usunięty, czyszczone są wpusty podłogowe i wpusty dachowe. Kompleksowa konserwacja instalacji kanalizacyjnej pozwala na jej udrożnienie i tym samym zagwarantowanie sobie lepszych warunków jej pracy.

Konserwacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

–  udrożnianie instalacji ręczną spiralą kanalizacyjną
–  usuwanie nieszczelności w połączeniach kielichowych
–  czyszczenie wpustów dachowych
–  czyszczenie wpustów podłogowych
–  czyszczenie wpustów dachowych kanalizacji podciśnieniowej pluvia

Konserwacja separatora subst. ropopochodnych:

–  bieżąca kontrola czystości
–  kontrola pompy pływakowej
–  kontrola oraz regulacja sterownika


Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych to wszystkie czynności, które mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie pod kątem sprawności eksploatacyjnej. Często konserwację ogranicza się do zabezpieczania powierzchni przed korozją, smarowania urządzeń obrotowych, czy też uszczelniania dławic armatur. W zakres konserwacji instalacji sanitarnych wchodzi także regulacja działania urządzeń oraz utrzymywanie ich w czystości.

Aby instalacja sanitarna funkcjonowała poprawnie bardzo istotną kwestią jest odpowiednie gospodarowania ściekami. Warto wiedzieć, iż sieć kanalizacyjna jest bardzo ważnym elementem infrastruktury, który stanowi zbiór elementów służących do transportu oraz unieszkodliwienia, a także odprowadzenia ścieków. Kolejnym zadaniem sieci kanalizacyjnej jest odprowadzenie ścieków deszczowych przy pomocy kanałów ściekowych. Z tego też powodu instalacja sanitarna musi być konserwowana oraz kontrolowana pod kątem jej stanu. 

Konserwacja instalacji sanitarnej – więcej informacji

Aby konserwacja instalacji sanitarnej została przeprowadzona poprawnie na początku należy przeprowadzić jej monitoring. Po tym procesie można z powodzeniem przystąpić do czyszczenia poszczególnych elementów oraz do usuwania wszelkich wykrytych zatorów instalacji. Do obowiązków fachowców, którzy zajmują się konserwacją danej instalacji należy także serwisowanie jej, naprawa, a także wymiana wszelkich separatorów tłuszczu w razie potrzeby. Osoby konserwujące instalację zajmują się również montażem urządzeń sanitarnych. Należy wiedzieć, że podstawą do wezwania fachowców jest nawet przeciekająca rura lub inna awaria tego elementu.

Źródło problemu

Istotną informacją jest to, że duża część usterek sieci wodno-kanalizacyjnej to awarie wynikające z błędów już na etapie montażu. Warto wymienić tutaj na przykład brak wywiewek ponad dachami, brak dylatacji między ścianą a rurą, sztywne mocowania rur, za duży spadek przewodów, czy też brak dostępu do syfonów. Często podczas konserwacji instalacji fachowcy wykrywają tego rodzaju błędy i w pierwszej kolejności muszą zająć się montażem wielu niezbędnych elementów, a dopiero później naprawą tych, które uległy awarii. Fachowcy powinni sprawdzić także napięcie wężyków przyłączeniowych oraz kolanka instalacji. Dzięki prawidłowo wykonanej sieci oraz jej regularnej konserwacji instalacja spełnia dobrze swoje zadanie.

Odpowiedni fachowcy

Aby konserwacja instalacji sanitarnej została przeprowadzona prawidłowo należy wybrać usługi dobrych fachowców, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Warto zainteresować się firmą Megadex, która oferuje profesjonalne usługi z zakresu konserwacji instalacji kanalizacyjnej. Firma wykonując swoją pracę dba o jakość świadczonych usług, a także zapewnia fachowy sprzęt. Megadex to wysoki standard oraz optymalizacja kosztów po stronie klienta. Z tego też powodu wybranie usług tej firmy to gwarancja dobrze wykonanej konserwacji oraz jej sprawnego działania. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą konserwacji instalacji elektrycznej!