Konserwacja instalacji gazowej w budynku to konieczność, która w żadnym wypadku nie może być lekceważona. Od tego czy instalacje gazowe prawidłowo funkcjonują zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego przegląd i konserwację powinni realizować doświadczeni specjaliści, którzy będą dokonywali sprawdzenia poszczególnych elementów i następnie wykonają pracę, które sprawią, że instalacja będzie bezpieczna. Konserwacja powinna dotyczyć poszczególnych zaworów znajdujących się w instalacji, przeprowadzona powinna być również kontrola szczelności takiej instalacji.

Konserwacja instalacji gazowej:

– konserwacja zaworów odcinających
– konserwacja zaworów klapowych
– konserwacja stacji redukcyjno pomiarowych
– kontrola szczelności instalacji


Regularny przegląd i konserwacja instalacji gazowej to bardzo ważne elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom lub użytkownikom danej nieruchomości. Często jednak zapominanymi i lekceważonymi. W tym artykule dowiesz się, dlaczego jest to takie ważne…

Dlaczego konserwacja instalacji gazowej jest taka ważna

Według prawa budowlanego raz w roku musi być przeprowadzany przegląd instalacji gazowej, a wykryte usterki naprawiane na bieżąco. Jeżeli mamy zaś do czynienia z budynkiem o powierzchni powyżej 2 tysięcy m², wtedy przegląd musi być wykonany dwa razy – w maju i w listopadzie. 

Jako dokument definiujący zasady dokonywania takich kontroli służy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego.

Kto może przeprowadzać konserwację węzłów cieplnych

O bezpieczeństwo budynku oraz zamówienie każdorazowej kontroli odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości.  Z kolei kontrolę moze przeprowadzać tylko:

  • doświadczony specjalista budowlany z odpowiednimi uprawnieniami
  • osoba posiadająca przygotowanie zawodowe konieczne do przeprowadzania wglądu sieci gazowej i urządzeń do niej podłączonych

Pracownicy pracujący w firmie Megadex mają wszystkie uprawnienia konieczne do przeprowadzania konserwacji węzłów cieplnych. Sprawnie i dokładnie sprawdzą całość instalacji i naprawią wykryte usterki

Etapy serwisowania instalacji gazowej

Specjalista firmy Megadex zajmujący się weryfikowaniem sprawności instalacji cieplnej na początku swojej pracy sprawdza protokoły inspekcji z poprzednich lat oraz z dokumentem odbioru prac remontowych. Każdy taki dokument musi posiadać datę przeprowadzonej kontroli oraz podpis osoby ją przeprowadzającej, razem z numerem uprawnień budowlanych. Konieczny jest również komentarz końcowy – czy dana instalacja działa czy nie działa.

Następnie pracownik firmy Megadex zajmuje się kontrolą szczelności instalacji, w tym połączeń między poszczególnymi przewodami oraz przewodami a armaturą. Sprawdza też szczelność w miejscach przecięcia przełączy przez ścianę budynku, szczelność butli gazowych, przewodów spalinowych itd. 

Potem sprawdzane są urządzenia codziennego użytku, zaopatrywane w gaz przez instalacje, takie jak np. kuchenki gazowe czy piece. Kontrola jest przeprowadzana zarówno przy zamkniętym obiegu jak i przy otwartym i zawiera sprawdzanie  stężenie gazu w poszczególnych pomieszczeniach.

Kolejne etapy pracy pracownika firmy Megadex to:

  • Konserwacja zaworów odcinających
  • Konserwacja zaworów klapowych
  • Konserwacja stacji redukcyjno-pomiarowych

Zalety przeprowadzania corocznej kontroli sprawności instalacji gazowej

Dzięki zleceniu firmie Megadex okresowych kontroli szczelności mamy pewność, że nasza instalacja gazowa działa niezawodnie. Będziemy mogli spokojnie spać, ponieważ gaz w budynku nie będzie się ulatniał, a jeśli tak było do tej pory, to specjaliści z firmy Megadex od razu nas o tym poinformują.

Nawet niewielki wyciek gazu może przynieść opłakane dla nas skutki. Dlatego warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza że taka coroczna kontrola nie jest dużym wydatkiem. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemów detekcji gazów!