Znajdujące się przed budynkami i ogrodzonymi terenami bramy i szlabany powinny chronić dany teren przed dostępem osób niepowołanych. Stanie się tak w momencie gdy prowadzona będzie również konserwacja bram garażowych. Tylko wtedy będzie można oczekiwać, że system niezależnie czy będzie chodziło o bramę czy szlaban będzie funkcjonował we właściwy sposób. Konserwacją powinni zajmować się dobrzy specjaliści, którzy skontrolują poszczególne elementy instalacji, sprawdzą jej funkcjonowanie, uzupełnią brakujące elementy i usprawnią pracę elementów odpowiadających za automatyczne otwieranie bramy czy szlabanu.

Konserwacja szlabanów:

–  kontrola siłowników z ewentualną wymianą lub uzupełnieniem   płynów eksploatacyjnych
–  kontrola czujników
–  konserwacja automatyki

Konserwacja bram ogrodzeniowych:

–  kontrola siłowników
–  kontrola fotokomórek
–  konserwacja radiolinii

Konserwacja segmentowych bram garażowych:

–  Napęd elektryczny: wyłączniki krańcowe, listwy bezpieczeństwa,  sprzęgła bezpieczeństwa, przyciski sterujące, kontrola z ewentualną    wymianą oleju w przekładni.
–  Brama segmentowa: linki nawojowe, rolki prowadzące, zawiasy, prowadnice pionowe i poziome, sprężyny.