Konserwacja wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacja ciepłej wody

–  konserwacja zaworów odcinających
–  konserwacja naczyń przeponowych
–  kontrola zestawów pompowych
–  kontrola wodomierzy
–  kontrola zaworów antyskażeniowych
–  kontrola zaworów pierwszeństwa
–  naprawy nieszczelności instalacji