Konserwacja instalacji elektrycznej:

–  konserwacja rozdzielnic administracyjnych
–  konserwacja zabezpieczeń nadmiarowo prądowych
–  konserwacja zabezpieczeń różnicowo prądowych
–  wymiana zabezpieczeń topikowych
–  konserwacja gniazd w części administracyjnej
–  konserwacja oświetlenia zewnętrznego
–  konserwacja oświetlenia wewnętrznego
–  wymiana źródeł światła
–  konserwacja wyłączników zmierzchowych
–  konserwacja wyłączników schodowych
–  kontrola oświetlenia awaryjnego